DOĞRU BESİ YAPABİLİYOR MUYUZ?

DOĞRU BESİ YAPABİLİYOR MUYUZ?

Besi denilince büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hareketlerini sınırlayan açık veya kapalı alan içerisinde tutularak, enerji olarak zengin rasyonlarla beslenmesiyle kesim ağırlığına ulaşmasını sağlayan, et verimi ve kalitesini artırmaya yönelik beslenme yöntemi akla gelir.

Besiye alınan hayvanların bakım ve beslenmelerin ayrı dönemleri vardır. Başlangıç (boylandırma) dönemi, protein seviyesi yüksek bir besleme yapılarak hayvanların büyümeleri ve boylanmalarının sağlanması hedeflenir. Bu dönemde yüksek enerjili tane yemlerden kaçınılmalıdır. Büyüme döneminde hayvanlara kaliteli kaba yem ağırlıklı, az miktarda kesif yemle beslenmeye başlanır. Geliştirme dönemi, büyüme döneminden bu döneme geçen hayvanlardan boylanmalarının yanında bir miktarda kilo almaları hedeflenir. Tercihen yine yüksek proteinli yemler kullanılır. Son (Semirtme) dönemi kaba yem ve protein kaynaklı yaptığımız beslemeyi artık enerji yönüne kaydırmamız gerekmektedir. Bunu yapmamızın sebebi artık hayvanların kilo alımlarını sağlamaktır.

Ancak beslemeye başlamadan önce dezenfekte edilmiş padoklar ya da ahırlar tercih edilmelidir. Eğer işletmede bulunan hayvanlar varsa başka padoklara veya yerlere konulmalıdır. Hayvanlar soğuk, sıcak ve yağıştan korunmalı, temiz ve sakin bir yerde dinlendirmelidir. Hayvanlar arasında kavga ve yararlanmalar az olması için canlı ağırlık, boynuzluk veya daha önce yetiştirme şartlarına göre gruplandırmalıdır. Bölmeler sıkışık olmamalı ve yemliğe ulaşım kolay olmalıdır. Birkaç saat sonra temiz su verilmelidir. İlk günlerde hayvanlara kaliteli kuru kaba yemler verilmelidir. Hayvanların bölgelere göre periyodik aşıları yapılmalıdır. Enterotoksemi aşısı mutlaka yapılmalı ve 2.doz aşısı yapılana kadar yüksek kesif yem verilmemelidir. İç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır. Taşıma stresini azaltmak için takviye vitamin-mineral kullanılabilir.

Zooteknist Mevlüt BÜYÜKCAN