Mısır Flake

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.
Üretim aşamalarından geçen mısır, bünyesinde bulunan nişastanın jelatinize edilerek, sindirilebilirliğinin
arttırılmasıyla, hayvanın tane mısırın nişasta ve enerjisinden faydalanmasını arttırarak, et ve süt veriminin %8-14
oranında yükselmesini sağlamaktadır.

Mısır yan ürünlerinde nişasta sindirimi ortalama %80-85 civarındayken mısır flakede tırtıklı yapısından dolayı yüzey
alanı arttığı için ve üretim aşamaları sayesinde %96 -97 aralığında gerçekleşir.

Hızlı sindirilebilen formu sayesinde sağmal hayvanlardaki eksik enerjiyi hızlıca yerine koymanızı sağlayarak süt
veriminde artış sağlar.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık
artışını üst seviyelere çıkarır.

Buzağılarda rumen gelişimini hızlandırarak hızlı büyümeyi
destekler.

Doğum sonrası hayvanın toparlanmasını ve süt veriminin
hızlı bir şekilde pik seviyesine ulaşmasında yardımcı olur.

Böylece kızgınlığı ve döl tutma başarı oranını artırır.

Üretim teknolojisi sayesinde zararlı mikroorganizmalardan
arındırılır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve
iştah ile tüketilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA
GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.