Mısır Kırma

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.
Formundan dolayı asidoz riskini en aza indirerek ayak hastalıklarını ve topallık problemlerinin önlenmesine
yardımcı olur.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını üst seviyelere çıkartmada yardımcı olur.

Sağmal ineklerde gerekli olan nişasta ihtiyacını karşılayarak süt veriminde artış sağlar.

Erken laktasyon dönemindeki yüksek verimli hayvanlarda
oluşabilecek negatif enerji dengesini ortadan kaldırır.

Böylece kızgınlığı ve döl tutma başarı oranını artırır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve
iştah ile tüketilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA
GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ