UNUTURSAN SONUCU ÖLÜM!

En iyiyi bulma, en doğrusunu yapma ve en yüksek verimleri elde etmek her yetiştiricinin hedeflerindendir. Sürü takip ve yönetimi uygulamalarını en doğru şekilde yapan işletmeler istedikleri hedeflere daha kolay ulaşırlar.

Ancak hayvanların vücudunda ve çevresinde bir bakteri var ki; ne kadar dikkat edersek edelim hata yapmanız için tetikte bekliyor. Hayvanın kilosuna bakmıyor, yaşına bakmıyor, ne kadar süt verdiğine bakmıyor, hayvanlarınızı vitaminlerle desteklediğinize bakmıyor, ne kadar yem verdiğinize bile bakmıyor. Sadece tek derdi kendini unutturup öldürebildiği kadar hayvan öldürmek.

Halk arasında Çelerme (Colostridium perfiringes) adıyla bilinen bu bakteri; daha çok ani besleme değişikliklerinde, toksin ve mantar kaynaklı kaba yem tüketimlerinde ya da hızlı yem artışlarında rumen ve bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin sayısında ki ani düşüş zararlı bakterilerin sayısının artmasına sebep olarak hastalığı hızla tetiklemektedir.

Kendi içinde de farklı türleri (C. Perfringes Tip A, B, C, D, E, F) olan bu bakteri hayvanları oluşturduğu toksinlerle etkileyerek kendini gösterir. Hastalık hayvanlarda ani ölüm, bağırsaklarda kan toplanması ve şişkinlik, böbreklerde yumuşama, karın ağrısı ve ishalle seyreder. Bu semptomlardan biri ya da birkaçı bir arada görülebilir. Koyun, kuzu, sığır ve buzağılarda daha çok B, C, D ve E tipleri görülse de özellikle Tip A’nın son zamanlarda bozuk kaba yemlerin içerisinde bulunan toksin, küf ve mantarların da etkisi ile Sığırlarda kanlı bağırsak sendromunu tetikleyerek ölümüne neden olmaktadır.

Bakteri antibiyotiğe duyarlı olmasına rağmen, hastalık belirtileri toksinlerle ortaya çıktığından tek çare hastalık oluşmadan (3 haftalıktan büyük buzağılar ve kuzular dahil) ilk defa vurulacak hayvanlara 2 hafta ara ile 2 doz, sonrasında 5 ay ara ile tek doz şeklinde aşılama yapmaktır.

Hayvanlarınıza ve kendinize vereceğiniz en güzel hediye AŞIDIR.

Hastalıklara geçit vermek istemiyorsanız, Aşılamalarınızı zamanında ve uygun dozda yaptırınız.

– Vet. Hek. Ali Yıldız