Besi Son

 

Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir.

Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir.

Yüksek enerjiye sahiptir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Yemden yararlanmayı ve karkas kalitesini artırır.

Mide asitliğini düzenleyici tampon maddeler içerir.

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
15