Atak Besi

Anasayfa $ Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri $ Category: Reva Büyükbaş Besi Yemi Atak Besi   Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir. Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir. Yüksek enerjiye sahiptir....

1/1 Mix 20 Besi

Anasayfa $ Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri $ Category: Reva Büyükbaş Besi Yemi 1/1 Mix 20 Besi   Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir. 1/1 oranında (tahıllarla) arpayla...

Besi Son

Anasayfa $ Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri $ Category: Reva Büyükbaş Besi Yemi Besi Son   Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir. Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir. Yüksek enerjiye sahiptir....

Besi 2650

Anasayfa $ Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri $ Category: Reva Büyükbaş Besi Yemi Besi 2650   Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, hızlı kilo almasını sağlayacak bir yemdir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Besi performansını ve karkas...

Mavi Besi

Anasayfa $ Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri $ Category: Reva Büyükbaş Besi Yemi Mavi Besi   Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir....

Standart Besi

Anasayfa $ Standart Besi   Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir. Besi performansını ve karkas kalitesini artırır. Tahıl (arpa, buğday, mısır…vb.) ilave edilerek yedirilmesi...