Termo Fresh

Anasayfa $ Category: RTM Spesifik Termo Fresh Sıcaklık ve sıcaklığa bağlı nem artışı başladığında inekler sıcaklık stresi riski ile karşı karşıya kalırlar. Sıcaklık stresinden dolayı ekonomik kayıpların içerisinde, azalan süt üretimi, ağrılı ayaklar, gebe...

Soy Corn

Anasayfa $ Category: RTM Spesifik Soy Corn   Süt ineği rasyonlarında TMR’ın proteini, nişastası ve By-pass proteinin dengelenmesinde kullanılan bir karışımdır. Bu eksikliklere bağlı kızgınlık problemlerini en aza indirir ve süt miktarında artış sağlar....

Sonay Anyonik Kuru Dönem

Anasayfa $ Category: RTM Spesifik Sonay Anyonik    Doğuma son 21 gün kala ineği doğuma ve sağım dönemine hazırlamak için çeşitli besleme değişiklikleri yapma zamanıdır. Temel amaç buzağılama döneminde hipokalsemi (düşük Ca düzeyi) ve süt humması riskinin en...